Days
Hours
Minutes
Seconds

Registrácia

29 SEPTEMBRA 2018, SLIEZSKY DOM VYSOKÉ TATRY

DÁTUM:

29. September, 2018

MIESTO:

Sliezsky dom

ČAS:

14:00 – 15:30 hod.

Zaregistruj sa, aby ti nič neušlo, pretože Urban Trianing sa bude konať “len na jednom takom mieste”
Spolu s inštruktorskými stálicami Ti poskytneme jedinečný zážitok plný pohybu a šťastných tvárí, a to v unikátnom horskom prostredí vo výške 1670 m.n.m.

Čaká ťa ďalšia výzva!

Hlavný program:
13:15 – vitajte!
13:15 – 14:00 – registrácia v hotely Sliezsky dom
14:00 – 15:30 – URBAN TRAINING
15:30 – ukončenie tréningu

Čo Ťa čaká?

  • 90 min intenzívneho cvičenia pod dohľadom skúsených lektoriek
  • Tréning bude stredne náročný vzhľadom na tatranské prostredie. V pláne nie sú žiadne výbehy do vrchu, maximálne  jemný výklus na tatranských chodníkoch. Ostatné stanovištia, kde sa bude posilňovať vlastnou váhou, budú situované na asfaltovej ceste.
  • Všetky prihlásené účastníčky dostanú funkčné tričko Kari Traa v hodnote 40,-EUR
  • Jedinečná možnosť kúpy oblečenia Kari Traa za exkluzívne ceny priamo na mieste!
  • Čaj a menšie občerstvenie, ako odmena za podané výkony 🙂

Súťaž o skvelé ceny!
Všetko v cene vstupného – 16 Eur!
Čo si vziať so sebou?
Športové oblečenie, dobrú náladu a chuť zašportovať si.
Počasie je ťažké predpovedať, oblečte sa podľa poveternostných podmienok a krásne tričko, ktoré dostanete na mieste si všetky dáme na seba.
Možnosť prezlečenia sa a úschovne vecí je na mieste zabezpečená.

Poď si s nami zacvičiť!
Registračný poplatok sa hradí na mieste pri prezentácii v deň Urban trainingu.
Začiatok konania: pred hotelom Sliezsky dom
Vstupné: 16,- Eur

Na Sliezsky dom sa najkratšie dostanete asfaltovou cestou pešo, alebo bicyklom z Tatrankej Polianky, ktorá je dlhá 6km. V spolupráci s hotelom Sliezsky dom , je možnosť zabezpečenia vývozu bezplatne z Tatranskej Polianky medzi 11:00 a 13:30 (objednávku prosím pošlite extra mailom na info@activepoint.sk s  menami osôb a tel. číslom, následne vás budeme kontaktovať).
Platí len pre registrované účastníčky.

Viac info sa dozvieš na mieste, zmena programu vyhradená.
Tešíme sa na Vás!

   roaldamundsen logo   Laken logo                  XSSMLXL

Súhlasím s uvedenými podmienkami *Týmto dávam súhlas nižšie uvedeným spoločnostiam so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré budú vedené v zozname účastníčiek urbantrainingu, ktorý sa organizuje pod záštitou OZ Žiť Tatry v spolupráci s Active point, s.r.o. a podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) prevádzky Active point, s.r.o., na účely zasielania informačných mailov a iných podobných akcií, príp. na obchodné a marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Občianske združenie Žiť Tatry, Horný Smokovec 17077, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 42238510) Active point, s.r.o., Tatranská Lomnica 131, 059 60 Vysoké Tatry, IČO:43923097, DIČ: 2022539772
Týmto tiež potvrdzujem, že sa dňa 29.9. 2018 vo Velickej doline zúčastňujem Urban Trainingu na vlastné riziko s vedomím, že organizátor neberie zodpovednosť za akýkoľvek úraz, zranenie, prípadne svalovú horúčku jednotlivých účastníkov predmetnej akcie a rovnako nenesie zodpovednosť za škodu, prípadne stratu majetku pretekára súvisiaceho s účasťou na tréningu, vzťahujúca sa aj na odložené veci. Prehlasujem, že v prípade vzniknutej ujmy na zdraví, alebo za škodlivý následok preberám plnú zodpovednosť.
Účastník svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám. Týmto potvrdzujem, že budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa oboznámil(a) s podmienkami pretekov. Súhlasím, aby všetky fotky a videozáznamy zhotovené organizátorom počas pretekov boli použité na ďaľšiu propagáciu podujatia bez nároku na finančnú odmenu.